Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 611
  • Tháng hiện tại: 6504
  • Tổng lượt truy cập: 739722

Liên kết nhanh

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2021

Đăng lúc: Thứ năm - 31/12/2020 01:57 - Người đăng bài viết: THPT Thạch Thất
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPTP THẠCH THẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 303 /QĐ-THPT TT
        Hà Nội, ngày 18 tháng  12 năm 2020
     
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020
của Trường THPT Thạch Thất

 
   
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
          Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-SGD&ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
          Theo đề nghị của bộ phận kế toán,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Trường THPT Thạch Thất (theo biểu đính kèm).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.
 
 
                                                                                                                                  Nguyễn Hữu Khương
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPTP THẠCH THẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 309/QĐ-THPT TT
        Hà Nội, ngày 26 tháng  12 năm 2020
     
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
của Trường THPT Thạch Thất

 
   
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
          Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
          Theo đề nghị của bộ phận kế toán.
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Trường THPT Thạch Thất (theo biểu đính kèm).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.
 
 
                                                                                                                        Nguyễn Hữu KhươngSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPTP THẠCH THẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  312 /QĐ-THPT TT
        Hà Nội, ngày 31 tháng  12 năm 2020
     
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020
của Trường THPT Thạch Thất

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
          Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-SGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
          Theo đề nghị của bộ phận kế toán,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Trường THPT Thạch Thất (theo biểu đính kèm).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
  Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.
         HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                    Nguyễn Hữu Khương
 Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
chung cu times city, to chuc su kien, hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook, gach inax, to chuc su kien