HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN THI THPT QUỐC GIA 2018

THÔNG BÁO VỀ QUY TRÌNH THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG
THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
1. Từ 13/7/2018 đến ngày 15/7/2018 được thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. (Đây là giai đoạn chạy thử để thí sinh làm quen, kết quả thực hành điều chỉnh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ làm mới lại để thí sinh điều chỉnh chính thức từ ngày 19/07/2018). Các em truy cập vào đường link: thisinh.thithptquocgia.edu.vn
 
 


2. LƯU Ý
Chỉ được điều chỉnh duy nhất 1 lần
- Đối với phương thức điều chỉnh trực tuyến, từ 19/7 đến 17h00 ngày 26/7/2018
- Đối với phương thức dùng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh thực hiện điều chỉnh từ 19/7 đến 17h00 ngày 28/7.
- Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.
- Có thể điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đã đăng ký
- Có thể điều chỉnh tổ hợp cho ngành xét tuyển đã đăng ký
- Có thể thêm nguyện vọng mới
- Nếu thêm mới nguyện vọng mà tổng số nguyện vọng lớn hơn đã đăng ký trước đó thì học sinh phải dùng phương thức dùng mẫu giấy đăng ký. Trường hợp không tăng thì học sinh có thể sử dụng tài khoản đăng ký thisinh.thithptquocgia.edu.vn để sửa mà không cần giấy.
- Nếu xét các trường công an và quân đôi bắt buộc để là nguyện vọng 1 và vẫn phải sơ tuyển trước đó vào trường quân đội hoặc công an muốn xét tuyển.
+ 6/8 CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 .
+ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC TRƯỚC 17H NGÀY 12/8
+ 22/8 TRỞ ĐI CÁC TRƯỜNG XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG.

CÁC EM TẢI VỀ FILE PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG TẠI ĐÂY