Fun pic: Chuyện bi hài trong WC trường

Fun pic: Chuyện bi hài trong WC trường
Đã bao giờ bạn vào WC giải quyết "nỗi buồn" rồi đau lòng phát hiện ra rằng...
IMG-0001-JPG-7698-1398823679.jpg
IMG-0002-JPG-4024-1398823679.jpg
IMG-0003-JPG-3938-1398823679.jpg
IMG-0004-JPG-9895-1398823679.jpg
IMG-0005-JPG-1383-1398823680.jpg
IMG-0006-JPG-3726-1398823680.jpg
IMG-0007-JPG-3458-1398823680.jpg

Theo Hoa Học Trò

IMG-0007-JPG-4437-1398305093-3258-139882

Fun pic: Tai họa khi làm bài thi trúng tủ

Chỉ vì quá sung sướng khi gặp đề thi ôn sẵn nên cứ thế hì hục làm mà không hay biết đã bỏ qua câu nhiều điểm nhất.

Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới