Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu"

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
VÀ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
 
 
Số: 4604/KHLT-SGDĐT-CĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
 
Hà Nội, ngày 22 tháng 10  năm 2018
                                            
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”
chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo
 Thủ đô (10/1954 - 10/2019)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thủ đô cùng toàn xã hội về các tấm gương thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”; tích cực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành GDĐT Thủ đô (10/1954 - 10/2019); góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Khơi dậy, phát huy, tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người Hà Nội và dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, học sinh của ngành GDĐT Thủ đô.
- Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, những tấm gương nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục được tập thể sư phạm, học sinh và xã hội ghi nhận, tôn vinh. Từ đó tiếp tục đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Ngành, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của nhà giáo.
- Là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV,NV) và học sinh trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân đối với thầy giáo, cô giáo, với đồng nghiệp mà mình yêu quý, trân trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong các nhà trường.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Cán bộ, giáo viên, người lao động đang công tác tại các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố Hà Nội.
- Học sinh đang học tại các trường, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố Hà Nội.
III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI
1. Nội dung
- Tác phẩm dự thi là những câu chuyện có thật, sinh động về tấm gương thầy giáo, cô giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu; về tấm gương nhà giáo vượt khó phấn đấu vươn lên, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thi đua “Dạy tốt-Học tốt” và “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; về tấm gương hy sinh thầm lặng, tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp; về tài năng, sự cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với ngành Giáo dục nói chung và GDĐT Thủ đô nói riêng.
- Tác phẩm dự thi không được sao chép các nội dung, tư liệu của tác giả khác, chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào, tác phẩm trong quá trình tham gia dự thi không được gửi đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm và đảm bảo về tính chân thực, chính xác của nhân vật và nội dung tác phẩm dự thi của mình.
2. Hình thức

- Tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, trình bày dưới dạng văn xuôi.

- Tác phẩm dự thi có dung lượng khoảng 1.500 - 1.700 từ; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14; khổ giấy A4, căn lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, dãn dòng 1,2 (khuyến khích việc sưu tầm tư liệu ảnh minh họa).
- Mỗi cá nhân chỉ gửi 01 tác phẩm dự thi (khuyến khích tác phẩm dự thi được đánh máy).
- Tác phẩm dự thi cần ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”, đồng thời ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ của tác giả và họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của nhân vật trong tác phẩm để thuận lợi cho việc Ban Tổ chức thẩm định.
3. Nơi nhận và thời gian gửi bài dự thi
- Các đơn vị trường học, các CBGV,NV và học sinh các trường trực thuộc 30 quận, huyện, thị xã gửi tác phẩm dự thi về phòng GDĐT quận, huyện, thị xã.
- Các CBGV,NV và học sinh các trường trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi tại đơn vị.
- Từ ngày 15/3/2019 đến ngày 25/3/2019, phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc lựa chọn các bài thi xuất sắc gửi về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi của Ngành theo địa chỉ Công đoàn Giáo dục Hà Nội (Số 87 phố Thợ Nhuộm - quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội).
4. Tổ chức chấm bài thi
Ban Tổ chức tiến hành chấm  tác phẩm dự thi thành 2 đợt:
- Vòng Sơ khảo (Tháng 3/2019): Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội chấm bài dự thi tại cơ sở sau đó gửi về BTC cuộc thi của Ngành.
- Vòng Chung khảo (Tháng 5/2019): Ban Tổ chức cuộc thi của Ngành chấm bài dự thi.
- Tổng kết trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 65 năm thành lập ngành GDĐT Thủ đô tháng 10/2019.
 
5. Sử dụng sản phẩm dự thi
- Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng bài thi cho công tác tuyên truyền.
- Các bài viết qua vòng Sơ khảo được lựa chọn đăng tải tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT Hà Nội.
- Bài dự thi tiêu biểu của vòng Chung khảo sẽ được đăng trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô hoặc các ấn phẩm truyền thông.
IV. GIẢI THƯỞNG
            Cơ cấu gồm 4 bộ giải cho các cấp học. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT cho các tập thể và cá nhân đạt giải. Mỗi bộ giải gồm:
1. Giải tập thể (Dành cho các đơn vị có nhiều bài dự thi có chất lượng)
- 1 Giải Nhất  
- 2 Giải Nhì  
- 10 Giải Ba
- 10 giải Khuyến khích
 
     
 2. Giải cá nhân   
- 1 Giải Xuất sắc  
- 3 Giải Nhất  
- 5 Giải Nhì  
- 10 Giải Ba  
- 20 Giải Chuyên đề  
Ban Tổ chức sẽ trao các giải chuyên đề cho tác giả cao tuổi nhất, tác giả ít tuổi nhất, tác phẩm dự thi có ảnh minh họa ấn tượng nhất, tác phẩm dự thi có ảnh minh họa mang tính lịch sử có giá trị nhất.        
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở GDĐT Công đoàn Ngành
- Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo triển khai tổ chức cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”.
- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi, chấm thi vòng Chung khảo.
- Tổ chức phát động, tổng kết trao giải cuộc thi theo kế hoạch.
* Tạp chí Giáo dục Thủ đô và Văn phòng Sở
- Tuyên truyền và thông tin rộng rãi về cuộc thi qua Tạp chí Giáo dục Thủ đô và Cổng Thông tin điện tử của Ngành.
- Phối hợp chọn lọc, đăng tải các bài viết hay trên Cổng thông tin điện tử của Ngành và trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô.
- Phối hợp chấm thi, trao giải cuộc thi theo phân công.
* Phòng Kế hoạch tài chính
 Phối hợp chuẩn bị kinh phí tổ chức cuộc thi theo kế hoạch.
2. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
- Tổ chức phát động, tuyên truyền, triển khai cuộc thi tới các đơn vị nhà trường, cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”.
- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội tổ chức chấm thi vòng sơ khảo cấp quận, huyện, thị xã và cấp trường với các đơn vị trực thuộc Sở gửi về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi của Ngành theo địa chỉ Công đoàn Giáo dục Hà Nội (Số 87 phố Thợ Nhuộm - quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội).
+ Báo cáo kết quả cuộc thi.
+ Danh sách và các bài thi đạt giải cấp quận, huyện, thị xã và bài thi đạt giải cấp trường đối với đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội
Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng, triển khai cuộc thi để đạt kết quả tốt.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Trần Thị Thu Hà
GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
(Đã ký)
 
 
Chử Xuân Dũng
 
Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT, CĐGD Việt Nam (để báo cáo);
- LĐLĐ TP Hà Nội (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng ban Sở;
- Phòng GDĐT q,h,tx;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu VP.