Lịch làm việc tuần 03 (từ 27/08 đến 01/09/2018)

Lịch làm việc tuần 03 (từ 27/08 đến 01/09/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 27/08/2018 → 01/09/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

Tiết 1: Sinh hoạt tập thể

Tiết 2: Họp BGH + TTCM + Thư ký

Học bt

Tiết 5: Sinh hoạt tập thể

Học bt

27/08

C

   

BA

S

   

Thi Nghề

Nghỉ học

Thi Nghề

Nghỉ học

28/08

C

   

S

   

Thi Nghề

Nghỉ học

Thi Nghề

Nghỉ học

29/08

C

   

NĂM

S

   

Thi Nghề

Nghỉ học

Thi Nghề

Nghỉ học

30/08

C

   

SÁU

S

   

Hội ý BGH

Học bt

 

Học bt

31/08

C

   

BẢY

S

     

Học bt

 

Học bt

01/09

C

   

CN

02/09

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 08 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa