Lịch làm việc tuần 04 (từ 03/09 đến 09/09/2018)

Lịch làm việc tuần 04 (từ 03/09 đến 09/09/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 03/09/2018 → 09/09/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

Nghỉ học (Nghỉ bù 02/09)

 

Nghỉ học (Nghỉ bù 02/09)

 

03/09

C

   

BA

S

     

Học bt

 

Học bt

04/09

C

   

S

   

Khai giảng năm học mới từ 7h15

   

Nghỉ học

05/09

C

   

NĂM

S

     

Học bt

 

Học bt

06/09

C

   

SÁU

S

   

Họp Ban thi đua từ 08h

Thành phần: BGH + TTCM + BTĐ + CTCĐ + Thư ký

Học bt

 

Học bt

07/09

C

   

BẢY

S

     

Học bt

 

Học bt

08/09

C

   

CN

09/09

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 09 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa