Lịch làm việc tuần 05 (từ 10/09 đến 16/09/2018)

Lịch làm việc tuần 05 (từ 10/09 đến 16/09/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 10/09/2018 → 16/09/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

T1: Dạy HĐNGLL

Học bt

T5: Họp hội đồng

Học bt

10/09

C

   

BA

S

     

Học bt

 

Học bt

11/09

C

   

S

     

Học bt

 

Học bt

12/09

C

   

NĂM

S

   

10h00: Gặp gỡ các HS dự thi HSG TP

Học bt

 

Học bt

13/09

C

   

SÁU

S

   

7h00: Khai mạc thi HSG TP tại THPT Sơn Tây

Học bt

 

Học bt

14/09

C

   

BẢY

S

   

T5: Đại hội các chi đoàn

Học bt

T5: Đại hội các chi đoàn

Học bt

15/09

C

   

CN

16/09

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 09 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa