Lịch làm việc tuần 06 (từ 17/09 đến 23/09/2018)

Lịch làm việc tuần 06 (từ 17/09 đến 23/09/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 17/09/2018 → 23/09/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

T1: Hướng nghiệp

T2: Họp BGH + TTCM + TPCM + Thư ký

T3: Họp tổ hành chính

Học bt

T5: Hướng nghiệp

Học bt

17/09

C

   

BA

S

     

Học bt

 

Học bt

18/09

C

   

S

     

Học bt

 

Học bt

19/09

C

   

NĂM

S

     

Học bt

 

Học bt

20/09

C

   

SÁU

S

   

Họp chủ nhiệm

Tập huấn sổ liên lạc điện tử

Nghỉ học

 

Học bt

21/09

C

   

BẢY

S

   

Họp Ban đại diện hội cha mẹ học sinh

Học bt

 

Học bt

22/09

C

   

CN

23/09

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 09 năm 2018

Hiệu trưởng



Khuất Đăng Khoa