Lịch làm việc tuần 07 (từ 24/09 đến 30/09/2018)

Lịch làm việc tuần 07 (từ 24/09 đến 30/09/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 24/09/2018 → 30/09/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

- T1: Sinh hoạt tập thể

Học bt

- T5: Họp tổ CM đánh giá công chức, viên chức tháng 9

Học bt

24/09

C

   

BA

S

     

Học bt

 

Học bt

25/09

C

   

S

     

Học bt

 

Học bt

26/09

C

   

NĂM

S

     

Học bt

 

Học bt

27/09

C

   

SÁU

S

   

- Từ 7h30’: Họp BGH, TTCM, Thư ký: đánh giá CCVC tháng 9

- Từ 8h30’: Hội ý BGH

Học bt

 

Học bt

28/09

C

   

BẢY

S

     

Học bt

 

Học bt

29/09

C

   

CN

30/09

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 09 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa