Lịch làm việc tuần 08 (từ 01/10 đến 07/10/2018)

Lịch làm việc tuần 08 (từ 01/10 đến 07/10/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 01/10/2018 → 07/10/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

T1: Tổng kết thi đua tháng 9; triển khai công tác tháng 10

8h - 9h30: Kiểm tra hồ sơ văn phòng

9h30 - 10h30: Họp BGH + CTCĐ

Học bt

T5: Tổng kết thi đua tháng 9; triển khai công tác tháng 10

Học bt

01/10

C

   

BA

S

     

Học bt

 

Học bt

02/10

C

   

S

     

Học bt

 

Học bt

03/10

C

   

NĂM

S

     

Học bt

 

Học bt

04/10

C

   

SÁU

S

   

 

Học bt

 

Học bt

05/10

C

   

BẢY

S

   

T5: K12 học HĐNGLL; K11 học Plan

Học bt

T5: K10, K11 học Plan

Học bt

06/10

C

   

CN

07/10

     

 

     

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 10 năm 2018

Hiệu trưởng
Khuất Đăng Khoa