Lịch làm việc tuần 09 (từ 08/10 đến 14/10/2018)

Lịch làm việc tuần 09 (từ 08/10 đến 14/10/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 08/10/2018 → 14/10/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

Hội nghị viên chức

Nghỉ học

 

Nghỉ học

08/10

C

   

BA

S

   

Chung khảo Giai điệu tuổi hồng (bắt đầu từ 7h15’)

Nghỉ học

Đại hội Đoàn trường

Nghỉ học

09/10

C

   

S

     

Học bt

 

Học bt

10/10

C

   

NĂM

S

     

Học bt

 

Học bt

11/10

C

   

SÁU

S

   

Từ 7h30’: Hội nghị viên chức

Học bt

 

Học bt

12/10

C

   

BẢY

S

     

Học bt

 

Học bt

13/10

C

   

CN

14/10

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 10 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa