Lịch làm việc tuần 10 (từ 15/10 đến 21/10/2018)

Lịch làm việc tuần 10 (từ 15/10 đến 21/10/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 15/10/2018 → 21/10/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

T1: Sinh hoạt tập thể

Họp BGH từ 8h

Học bt

T5: Sinh hoạt tập thể

Học bt

15/10

C

   

BA

S

   

 

Học bt

 

Học bt

16/10

C

   

S

     

Học bt

 

Học bt

17/10

C

   

NĂM

S

     

Học bt

 

Học bt

18/10

C

   

SÁU

S

   

Từ 8h00’: Hội ý BGH

Học bt

 

Học bt

19/10

C

   

BẢY

S

   

T5: Sinh hoạt chi đoàn chủ đề: Chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN

Từ 7h15’: Thi tìm hiểu về các dịch vụ công trực tuyến cấp cụm

Học bt

T5: Sinh hoạt chi đoàn chủ đề: Chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN

Học bt

20/10

C

   

CN

21/10

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 10 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa