Lịch làm việc tuần 11 (từ 22/10 đến 28/10/2018)

Lịch làm việc tuần 11 (từ 22/10 đến 28/10/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 22/10/2018 → 28/10/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

T1: Dạy HĐNGLL

8h: Họp giao ban BGH + TTCM + TPCM + CTCĐ + ĐTN

Học bt

16h15: Họp hội đồng

16h30: Họp tổ CM đánh giá viên chức

Học bt

22/10

C

   

BA

S

     

Học bt

13h30: Thi tìm hiểu dịch vụ công cấp cụm

Học bt

23/10

C

   

S

     

Học bt

 

Học bt

24/10

C

   

NĂM

S

     

Học bt

 

Học bt

25/10

C

   

SÁU

S

   

7h30: Hội ý BGH

9h30: Họp BGH + TTCM

Học bt

 

Học bt

26/10

C

   

BẢY

S

   

T5: Đánh giá HK tháng 10

Học bt

T5: Đánh giá HK tháng 10

Học bt

27/10

C

   

CN

28/10

         

13h30: Truyền thông giá trị sống, chủ đề: “Khát vọng ước mơ”

 

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 10 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa