Lịch làm việc tuần 14 (từ 12/11 đến 18/11/2018)

Lịch làm việc tuần 14 (từ 12/11 đến 18/11/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14, HKI, NĂM HỌC 2018 - 2019

(TỪ 12/11/2018 → 18/11/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

   

T1: SHTT (CLB Tiếng Anh)

Học bt

T5: SHTT (CLB Tiếng Anh)

Học bt

12/11

C

   

BA

S

     

Học bt

 

Học bt

13/11

C

   

S

   

GV nộp sổ dự giờ tại VP

Học bt

 

Học bt

14/11

C

   

NĂM

S

     

Học bt

 

Học bt

15/11

C

   

SÁU

S

   

8h00: Hội ý BGH

Học bt

 

Học bt

16/11

C

   

BẢY

S

   

T5: SHL

Học bt

T5: Học nếp sống TLVM

Học bt

17/11

C

   

CN

18/11

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 11 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa