Lịch làm việc tuần 18 (từ 30/04 đến 06/05/2018)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18, HKII, NĂM HỌC 2017 - 2018

(TỪ 30/04/2018 → 06/05/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

T. Kiên

T. Chiến

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

30/04

C

T. Kiên

T. Chiến

BA

S

T. Vượng

T. Chiến

01/05

C

T. Lễ

C. Thùy

S

T. Lễ

C. Thùy

 

Học bt

 

Học bt

02/05

C

T. Kiên

C. Thùy

NĂM

S

T. Vượng

C. Thùy

- Tiết 2: Kiểm tra học kỳ môn Tiếng Anh

- Tiết 4: Kiểm tra học kỳ môn Lịch sử

Học bt

- Tiết 2: Kiểm tra học kỳ môn Tiếng Anh

- Tiết 4: Kiểm tra học kỳ môn Lịch sử

Học bt

03/05

C

T. Lễ

C. Hoa

SÁU

S

T. Lễ

T. Chiến

- Nộp hồ sơ thi THPTQG về Sở (Đ/c Hậu, đ/c Tiến)

- Tiết 1+2: Kiểm tra học kỳ môn Văn

- Tiết 4: Kiểm tra học kỳ môn GDCD

Học bt

- Tiết 1+2: Kiểm tra học kỳ môn Văn

- Tiết 4: Kiểm tra học kỳ môn GDCD

Học bt

04/05

C

T. Vượng

T. Chiến

BẢY

S

T. Kiên

C. Thùy

- Tiết 2: Kiểm tra học kỳ môn Vật lý

- Tiết 4: Kiểm tra học kỳ môn Địa lý

Học bt

- Tiết 2: Kiểm tra học kỳ môn Vật lý

- Tiết 4: Kiểm tra học kỳ môn Địa lý

Học bt

05/05

C

T. Vượng

T. Chiến

CN

06/05

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 04 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa