LỊCH PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, TRẢ HỌC BẠ

CÁC EM HỌC SINH LƯU Ý: