Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 544
  • Tháng hiện tại: 11857
  • Tổng lượt truy cập: 935209

Liên kết nhanh

Kế hoạch hội thao GDQPAN cấp cụm

Đăng lúc: Thứ bảy - 20/10/2018 22:07 - Người đăng bài viết: THPT Thạch Thất
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CỤM TRƯỜNG THPT
THẠCH THẤT- QUỐC  OAI
 
Số: /KH-TTQO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Hà Nội, ngày …. tháng 10 năm 2018
 
        
DỰ THẢO KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
CÁC TRƯỜNG THPT CỤM THẠCH THẤT- QUỐC OAI NĂM 2018
 
           Căn cứ Quyết định số 1586 QĐ-SGD&ĐT ngày 09/8/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về giao nhiệm vụ trường làm cụm trưởng và công nhận chức danh Cụm trưởng trường trung học phổ thông năm học 2018-2019;
           Căn cứ Công văn số 3627/SGD&ĐT-GDPT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – ­2019;
           Căn cứ công văn số:4032/KH-SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 25/09/2018 về Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong các trường trung học phổ thông năm 2018;
           Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTQO ngày 25/9/2018 của Cụm trưởng Cụm Thạch Thất-Quốc Oai về việc triển khai hoạt động cụm năm học 2018-2019;
Cụm trưởng Cụm Thạch Thất-Quốc Oai xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng - An ninh trong các trường THPT Thạch Thất-Quốc Oai năm 2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  1. Mục đích
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn GDQP&AN ở các trường trong cụm, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và giao lưu giữa các trường.
- Thông qua hội thao phát hiện những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, chuẩn bị lực lượng cho hội thao quốc phòng cấp Thành phố; đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dạy và học môn GDQPAN trong các nhà trường trong cụm.
  1. Yêu cầu
- Tổ chức Hội thao đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn.
- Thông qua Hội thao các nhà trường kịp thời rút kinh nghiệm, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQPAN trong những năm học tiếp theo.
II. THỜI GIAN -  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
- Thời gian: 7h30 - 11h30,  Thứ Tư ngày 07/11/2018.
- Địa điểm: Trường THPT Quốc Oai- Thị Trấn Quốc Oai- Hà Nội.
III. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Ban Chỉ đạo:
-  Hiệu trưởng các trường trong cụm ;
- Mời 01 đồng chí Ban chỉ Huy Huyện đội Quốc Oai tham gia Ban chỉ đạo hội thao.
2. Ban tổ chức:
- Phó hiệu trưởng(phụ trách chuyên môn)các trường trong cụm;
3. Giám khảo:
- Mỗi trường cử 01 giám khảo (giám khảo là GV dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh, riêng trường THPT Quốc Oai cử 02 giám khảo). (Lưu ý  mặc trang phục theo quy định).
- Mời 03 đồng chí Huyện đội Quốc Oai làm giám khảo Hội thi.
4. Đối tượng dự hội thao, nội dung thi:
- Học sinh lớp 10, 11, 12 của các trường THPT công lập, tư thục trong cụm Thạch Thất- Quốc Oai.
- Mỗi trường cử 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 đội gồm 25 VĐV, cụ thể như sau:
1. Thi nội dung diễu duyệt đội hình, đội ngũ, quân số toàn đội: 25 học sinh.
2. Thi hiểu biết chung về GDQPAN: 06 học sinh.
3. Thi băng bó cứu thương: 02 học sinh(01 nam, 01 nữ).
4. Thi ném lựu đạn xa trúng đích: 02 học sinh(01 nam, 01 nữ).
5. Thi tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK ban ngày: 02 học sinh(01 nam, 01 nữ).
6. Thi nội dung các tư thế vận động trên chiến trường : 02 học sinh(01 nam, 01 nữ).
7. Thi nội dung nội dung điều lệnh đội ngũ: 09 học sinh.
Ghi chú: Mỗi thí sinh chỉ được dự thi 01 nội dung
5. Nội dung chi tiết:
STT Nội dung Thành phần tham gia Hình thức Địa điểm Thời gian dự kiến Số lượng thành phần BGK
1 Khai mạc 25 học sinh Diễu hành Sân trường 7h30-8h  1 bàn thi (3 đ/c Huyện đội)
2 Điều lệnh đội ngũ 9 học sinh Thực hành Sân trường 8h -9h30 1 bàn thi
(3 đ/c Huyện đội)
3 Nhận thức chung về quốc phòng và an ninh 6 học sinh Lý thuyết (60 câu trắc nghiệm) Sân trường 8h15-9h
 
(04 giám khảo GV)
4 Tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK ban ngày 2 học sinh Thực hành Sân trường 8h-9h30 (05 giám khảo GV)
5 Các tư thế, động tác vận động trên chiến trường 2 học sinh Thực hành Sân trường 9h30-11h
 
1 bàn thi
(02 đ/c Huyện đội +3GV)
6 Băng bó cứu thương
(Bắt buộc: 1 Nam + 1 Nữ) - Nữ Y tá
2 học sinh Thực hành Nhà tập đa năng     1  bàn thi
(01 đ/c Huyện đội+2GV)
7 Ném lựu đạn xa trúng đích  2 học sinh Thực hành Sân ...... 1 bàn thi
04 đ/c GV
   
Lưu ý:
- Phần thi nhận thức chung sẽ lấy 60 câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong bộ câu hỏi 180 câu do trường cụm trưởng soạn thảo.
IV. QUI ĐỊNH THỦ TỤC VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI THAO
1. Trang phục
- Quần áo dân quân tự vệ hoặc quần áo chiến sỹ, thắt lưng, đi giày vải, đội mũ cứng, đeo thẻ học sinh( thống nhất chung toàn đội).
2. Thủ tục đăng ký hội thao
- Danh sách đăng ký các vận động viên, Trưởng đoàn gửi qua email trường cụm trưởng : c3quocoaihanoiedu.vn  trước ngày 02/11/2018 (thứ Sáu)
 
VI. DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI THAO
 
TT Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện
1 Lập kế hoạch và gửi kế hoạch đến các trường 19/10/2018 Trường Quốc Oai
2 Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thao và thống nhất kế hoạch tổ chức hội thao.
Bốc thăm thứ tự thi
 
8h00
24/10/2018 (Thứ tư)
Lãnh đạo các trường,
Mỗi trường cử 01 GV bộ môn GDQP.
Ban chỉ huy Quân sự quận: 01 đ/c.
3 Gửi danh sách Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, giám khảo, VĐV về trường THPT Quốc Oai. 30/10/2018 Các trường trong cụm
4 Tổng hợp danh sách BCĐ, giám khảo, VĐV dự thi 31/10/2018 Trường Quốc Oai
 
5
 
Nộp bài giới thiệu về trường
 
01/11/2018
Các trường tham gia nộp về  địa chỉ: c3quocoai@hanoiedu.vn
6 Tổ chức Hội thao cấp cụm tại THPT Quốc Oai  
7h15-11h30
 Ngày 07/11/2018
Đại biểu cấp trên;
Ban chỉ đạo,Ban tổ chức Ban giám khảo,VĐV,lực lượng cổ vũ.
7 Gửi DS VĐV dự hội thao cấp TP 15/11/2018 Trường THPT Quốc Oai
VII. TỔ CHỨC,  CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổ chức
Quy tắc, thể lệ và các văn bản hướng dẫn Hội thao do ban tổ chức Hội thao ban hành.
2. Chương trình
                   - 7h15: Tập trung HS, đón tiếp đại biểu;
                   - 7h30: Diễu duyệt đội hình, đội ngũ;
                   - 8h00: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
                   - 8h15: Khai mạc Hội thao;
                   - 8h25: Trao cờ lưu niệm các đơn vị tham gia;
                   - 8h30: Thi các nội dung tại vị trí phân công (theo thứ tự sẽ được bốc thăm của Cụm);
                    - 11h00:  Tổng kết, trao giải.
VIII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HỘI THAO:
Các trường THPT Cụm Thạch Thất- Quốc Oai có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
1. Bảo đảm phương tiện đưa, đón cho đoàn đến địa điểm Hội thao cấp cụm tại trường THPT Quốc Oai.
2. Ban chỉ đạo hội thao:
- Hiệu trưởng các trường trong cụm Thạch thất- Quốc Oai;
3. Ban tổ chức hội thao:
2.1.Thành lập ban tổ chức Hội thao gồm các thành phần:
- Phó hiệu trưởng các trường(phụ trách chuyên môn);
2.2. Thành lập Ban giám khảo:
- Tổng số Ban giám khảo huy động các trường là 09 đồng chí.
- Ban chỉ huy Quân sự Huyện Quốc Oai cử 03 đồng chí tham gia vào Ban giám khảo.
IX. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TIỀN THƯỞNG
1. Giải cá nhân:         
-
07 Giải nhất  :    của 7 nội dung  
- 07 giải nhì     :   của 7 nội dung    
- 07 giải  ba     :  của 7 nội dung    
2. Giải toàn đoàn:  
- 01 giải Nhất                     
- 01 giải Nhì                      
- 01 giải Ba                      
3. Tiền thưởng: Chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của cụm     
 
X. NHIỆM VỤ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CỤM
1. Trường THPT Quốc Oai
- Lập kế hoạch tổ chức Hội thao GDQP&AN cấp Cụm.
- Tổ chức họp Ban chỉ đạo, giám khảo các trường THPT trong Cụm .
- Lập dự trù và thu kinh phí tổ chức Hội thao.
- Gửi giấy mời Sở GD&ĐT Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự Huyện Quốc Oai.
- Chuẩn bị khánh tiết, loa đài,…
- Sơ đồ vị trí tập trung HS, cơ sở vật chất phục vụ Hội thao.
- Tổng hợp kết quả và thành lập đội tuyển tham gia Hội thao GDQP&AN cấp Thành phố.
2. Các trường THPT trong Cụm
- Lập danh sách Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, VĐV tham gia Hội thao (theo mẫu).
- Tham gia họp Cụm để thống nhất nội dung, kế hoạch Hội thao.
- Chủ động phối hợp với Trường THPT Quốc Oai về việc chuẩn bị cơ sở vật chất và vũ khí trang thiết bị.
- Kinh phí được chia đều cho các trường trong Cụm tham gia Hội thao, trường Cụm trưởng sẽ thông báo trong cuộc họp ngày 24 /10/2018.
XI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trường Cụm trưởng
- Xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác Hội thao GDQPAN Trung học phổ thông năm 2018.
- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất bảo đảm cho các nội dung thi đấu.
- Phối hợp Ban chỉ huy Quân sự Huyện Quốc Oai tổ chức tốt lễ khai mạc, bế mạc, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban giám khảo và tổ chức hội thao đạt kết quả tốt.
2. Đề nghị Ban chỉ huy Quân Sự Huyện Quốc Oai
 - Chỉ đạo giúp các trường tổ chức hội thao cấp trường, cấp cụm trường để chọn đội tuyển tham gia cấp thành phố.
 - Cử cán bộ tham gia Ban giám khảo điều hành các môn thi đấu tại hội thao.
3. Các trường THPT trong cụm Thạch Thất- Quốc Oai
- Thực hiện theo kế hoạch đã thống nhất của Cụm trưởng;
- Tổ chức hội thao cấp trường để chọn đội tuyển dự thi cấp cụm;
- Viết bài giới thiệu về truyền thống nhà trường để trường Cụm trưởng tổng hợp phục vụ cho phần thi diễu duyệt đội hình, đội ngũ hội thao cấp cụm;
- Gửi danh sách Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo và danh sách vận động viên tham gia hội thao theo đúng lịch.
4. Đăng ký tham gia Hội thi cấp TP
Sau khi hoàn thành tổ chức Hội thi cấp cụm, Cụm trưởng thống nhất với các trường THPT trong cụm, báo cáo kết quả và gửi danh sách đăng ký tham dự cấp Thành phố (theo mẫu đính kèm) về Sở GD&ĐT.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ đồng chí Nguyễn Quốc Huy - SĐT: 0915.964.Email: c3quocoai@hanoiedu.vn.
 
                                                                                                                                             
Nơi nhận:
- Sở GD&ÐT Hà Nội (để b/c);
- Các trường THPT trong cụm (để thực hiện);
- Lưu: VT-THPT QO.   
CỤM TRƯỞNG
      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT QUỐC OAI
 (Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Minh Châu
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
chung cu times city, to chuc su kien, hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook, gach inax, to chuc su kien