Lịch làm việc tuần 15 (từ 09/04 đến 14/04/2018)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15, HKII, NĂM HỌC 2017 - 2018

(TỪ 09/04/2018 → 14/04/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

T. Kiên

T. Chiến

Tiết 1: Dạy VMTL, HĐNGLL

Học bt

Tiết 5: Họp hội đồng

Học bt

09/04

C

T. Kiên

T. Chiến

BA

S

T. Vượng

T. Chiến

 

Học bt

 

Học bt

10/04

C

T. Lễ

C. Thùy

S

T. Lễ

C. Thùy

Tiết 3: Kiểm tra Toán 11

Học bt

Tiết 5: Kiểm tra Toán 10 + 11

Học bt

11/04

C

T. Kiên

C. Thùy

NĂM

S

T. Vượng

C. Thùy

Thi HSG cấp cụm tại PKK (HS có mặt từ 13h tại PKK)

Các thầy cô: Tiến, Nga (sử), Chiến (lý), Mai có mặt tại PKK từ 13h.

Học bt

 

Học bt

12/04

C

T. Lễ

C. Hoa

SÁU

S

T. Lễ

T. Chiến

 

Học bt

 

Học bt

13/04

C

T. Vượng

T. Chiến

BẢY

S

T. Kiên

C. Thùy

Thi tìm hiểu pháp luật tại PKK

Tiết 5: Dạy Plan (K11). Dạy HĐNGLL (K12)

Học bt

Tiết 5: Dạy Plan (K10)

Học bt

14/04

C

T. Vượng

T. Chiến


Chú ý:

- Các thầy cô CN nộp Sổ chủ nhiệm + Sổ đầu bài (tại phòng thầy Kiên)

- Nộp sổ báo giảng (tại phòng thầy Vượng)

Thạch Thất, … tháng 04 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa