Lịch làm việc tuần 19 (từ 07/05 đến 13/05/2018)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19, HKII, NĂM HỌC 2017 - 2018

(TỪ 07/05/2018 → 13/05/2018)


THỨ

PHÂN CÔNG TRỰC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY

CA

BGH

ĐOÀN

SÁNG

CHIỀU

HAI

S

T. Kiên

T. Chiến

Tiết 1: Sinh hoạt tập thể

Tiết 2: Họp Tổ giám sát với chi ủy chi bộ 1 và 2

Tiết 3: Họp BGH + TTCM + CTCĐ + Thư ký

Học bt

Tiết 5: Sinh hoạt tập thể

Học bt

07/05

C

T. Kiên

T. Chiến

BA

S

T. Vượng

T. Chiến

 

Học bt

 

Học bt

08/05

C

T. Lễ

C. Thùy

S

T. Lễ

C. Thùy

Họp tổ Văn phòng từ 8h00 tại phòng truyền thống

Học bt

 

Học bt

09/05

C

T. Kiên

C. Thùy

NĂM

S

T. Vượng

C. Thùy

 

Học bt

 

Học bt

10/05

C

T. Lễ

C. Hoa

SÁU

S

T. Lễ

T. Chiến

Duyệt hạnh kiểm HS khối sáng

Học bt

Duyệt hạnh kiểm HS khối chiều

Học bt

11/05

C

T. Vượng

T. Chiến

BẢY

S

T. Kiên

C. Thùy

HS đăng ký xét TN THPT QG 2018

(GVCN K12 thông báo HS mang phiếu đăng ký và nộp cho GVCN, khi thu phiếu xếp đúng theo thứ tự trong sổ điểm)

Học bt

 

Học bt

12/05

C

T. Vượng

T. Chiến

CN

13/05

             

Chú ý:


 

Thạch Thất, … tháng 05 năm 2018

Hiệu trưởngKhuất Đăng Khoa