THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Năm học 2019-2020

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
   Trường THPT Thạch Thất được giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 là 681 học sinh theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
II. THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ THU HỒ SƠ
   1. Thời gian xác nhận nhập học:
Trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng 06 năm 2019.
     Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30
     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00
   2. Thời gian thu hồ sơ: Từ 01/07/2019 đến 15/07/2019

     Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30
     Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00
   3. Điểm chuẩn 
33 ĐIỂM
III. HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM:
   1. Học bạ THCS (bản chính);
   2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;
   3. Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 (bản sao);
   4. Bản photo Hộ khẩu thường trú có công chứng;
   5. Bản sao giấy khai sinh;
   6. Các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có);
   7. Giấy xác nhận nhập học và các giấy tờ khác (nếu có).
 Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên để trong một túi hồ sơ, bên ngoài ghi các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, tên các loại giấy tờ theo thứ tự.
BAN TUYỂN SINH