Giới thiệu chung
Trường THPT Thạc Thất

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Được thành lập từ những năm đất nước còn trong khói lửa của bom đạn chiến tranh, Trường THPT Thạch Thất ra đời và trưởng thành cùng với lịch sử của quê hương và dân tộc. Những thành tựu của Trường hôm nay là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, của tất cả những ai gắn bó với miền quê Thạch Thất thân yêu này.

Video
Thống kê
  • Trong ngày: 33
  • Tổng lượt truy cập: 28,939

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh năm học 2019-2020

Đăng ngày : 26/10/2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

Số:     /KH -THPTTT            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày  15  tháng  10    năm 2019

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh
trung học phổ thông cấp trường năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số 506/KH-SGDĐT ngày 12/02/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyên truyền phổ biến giáo đục pháp luật ngành GDĐT Hà Nội năm 2019; Công văn số 1987-CV/TĐHN-BTG ngày 26/9/2019 của Ban Chấp hành thành Đoàn Hà Nội về việc tổ chức tuyên truyền pháp luật trong đoàn viên thanh niên Thủ đô năm 2019. Kế hoạch số 219/KH- THPTTT ngày 14/10/2019 của trường THPT Thạch Thất về tuyên truyền phổ biến giáo đục pháp luật năm học 2019-2020,

Trường THPT Thạch Thất xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật năm học 2019-2020 dành cho học sinh nhà trường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

  • Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp;
  • Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh; cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện con người; giảm thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội ờ độ tuôi vị thành niên.

2. Yêu cầu

  • Nội dung thi sinh động, hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi, môi trường giáo dục; gẳn kết chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống; giữa giáo dục gia đình với nhà trường và xã hội để hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh;
  • Kết hợp giữa chơi với học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh; tạo không khí học tập, tìm hiểu pháp luật sôi nổi, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, giảo viên, học sinh trong nhà trường và toàn xã hội;
  • Xây dựng câu hỏi, đáp án cuộc thi qua phần mềm bảo đảm chất lượng, thiết thực, sử dụng lâu dài và có thể tích hợp liên thông với các hoạt động khác.

II. QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI

1. Nội dung thi

  • Các kiến thức pháp luật được giảng dạy trong nhà trường theo chương trình THPT, có mở rộng, cập nhật một số kiến thức pháp luật mới phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh THPT bao gồm: Luật giao thông đường bộ; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật phòng chống tác hại của ma tuý, tác  hại của cỏ mỹ, tem giấy; luật bảo vệ trẻ em và luật giáo dục.

            2. Hình thức thi:

            - Mỗi chi đoàn chọn cử 04 em học sinh tham gia dự thi và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên cơ sở chọn phương án A, B, C hoặc D, theo bộ câu hỏi được thiết kế sẵn các nội dung trên với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó) với 3 vòng thi.

            - Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây, số lượng câu hỏi trong một vòng thi từ 10 - 15 câu. Chi tiết thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

3. Đối tượng dự thi

- Học sinh trường THPT Thạch Thất năm học 2019-2020.

4. Thời gian thi

- Khối sáng thi vào tiết 1, 2 sáng ngày 04/11/2019

- Khối chiều thi vào tiết 4, 5 sáng ngày 04/11/2019

          5. Cơ cấu giải thưởng

            - Ban tổ chức trao giải gồm 01 đội giải nhất, 02 đội giải nhì, 03 đội giải ba.

            III. KINH PHÍ

          - Kinh phí thực hiện được nguồn từ kinh phí hoạt động của Đoàn trường, kinh phí của BĐD Cha mẹ học sinh trường và các nguồn kinh phí hợp lệ khác.

            - Dự toán kinh phí: có bảng chi tiết kèm theo

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT Nội dung Thời gian
1 - Đoàn trường xây dựng Điều lệ cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh năm học 2019-2020 trình Đảng ủy, Ban giám hiệu phê duyệt. 15/10/2019
2 - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ phục vụ cuộc thi. 16/10/2020
3 - Ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, Thể lệ cuộc thi, nội dung ôn tập và tổ chức cho các lớp đăng ký dự thi 16/10/2020
4 - BTC họp xây dựng hệ thống câu hỏi và đáp án qua phần mềm 21/10/2020
5 - Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo thống nhất phương án tổ chức cuộc thi 30/10/2020
6 - Tổ chức hội thi: khai mạc, thông qua các quyết định, thể lệ cuộc thi, thi, tổng kết và trao thưởng 4/11/2020

         

Nơi nhận:                                   
- Đảng ủy, Ban giám hiệu  (để chỉ đạo);
- Đoàn trường, GVCN, các chi đoàn (để triển khai);
- Lưu: VT, BCH ĐT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Khương
Giới thiệu chung
Trường THPT Thạc Thất

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Được thành lập từ những năm đất nước còn trong khói lửa của bom đạn chiến tranh, Trường THPT Thạch Thất ra đời và trưởng thành cùng với lịch sử của quê hương và dân tộc. Những thành tựu của Trường hôm nay là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, của tất cả những ai gắn bó với miền quê Thạch Thất thân yêu này.

Video
Thống kê
  • Trong ngày: 33
  • Tổng lượt truy cập: 28,939